Druhý život nábytku – časté otázky

 1. Přečo ste spustili službu druhý život nábytku?
 2. Čo je cieľom projektu Druhý život nábytku?
 3. Ako prebieha samotný predaj?
 4. Je služba spoplatnená?
 5. Kde všade je služba dostupná?
 6. Môžem predať hocijaký nábytok, alebo len nábytok IKEA?
 7. Môžem predať aj nábytok, ktorý je poškodený? Ak áno, opravujete ho, alebo ho ponúkate tak, ako ho prevezmete od zákazníka?
 8. Prečo sa stane, že vykúpenie nejakého nábytku odmietnete?
 9. Môžem predať väčšie množstvo nábytku, napr. celú kanceláriu či izbu?
 10. Aký nábytok môžem ponúknuť späť do IKEA?
 11. Ako správne vyfotografovať nábytok?
 12. Ako prebieha stanovenie ceny?
 13. Prečo predávate nábytok za rovnakú cenu, za akú ste ho vykúpili?
 14. Přeco za nábytok ponúkate refundačnú karta a nie hotovosť?
 15. Ponúkate so službou Druhý život nábytku aj možnosť dopravy/odvozu nábytku?
 16. Kam presne mám nábytok doručit?
 17. Ako správne pripraviť nábytok pre prevzatie v obchodnom dome IKEA?
 18. Ako vyzerá správne zabalený nábytok?
 19. Čo urobíte s použitým nábytkom, o ktorý nie je záujem a nedarí sa ho predať?
 20. Aké ďalšie služby podobného druhu ponúkate svojím zákazníkom?
 21. Ako predchádzate vzniku odpadu priamo v obchodnom dome?
 22. Čo sa deje s nábytkom v oddelení RECOVERY?

Základné informácie

Významnou súčasťou stratégie IKEA je úsilie o minimalizáciu odpadu a snaha čo možno najviac zredukovať každodenný vznik odpadu z našej prevádzky. IKEA v tejto oblasti podniká viacero krokov a jedným z nich je projekt Druhý život nábytku.

Druhý život nábytku je služba, ktorá zákazníkom umožní predať nevyužitý alebo nepotrebný nábytok IKEA. Nábytok môžu zákazníci ponúknuť cez webovú stránku www.druhyživotnabytku.sk, kam nahrajú fotografie a popis výrobku. Keď zákazník súhlasí s cenou, ktorú mu ponúkneme, môže svoj nábytok priviezť do obchodného domu, kde následne dostane refundačnú kartu. O samotný predaj sa postará obchodný dom v svojom kútiku so zľavneným tovarom.

O Službe

1. PREČO STE SPUSTILI SLUŽBU DRUHÝ ŽIVOT NÁBYTKU?

Šetrnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu prestupuje všetkým, čo v IKEA robíme. Významnou súčasťou stratégie IKEA je usilovať o minimalizáciu odpadu z nášho podnikania a čo možno najviac vzniku odpadu predchádzať. Už dlhé roky sa snažíme využívať odpad ako nový zdroj surovín, vyhľadávať a využívať nové zdroje potravín a materiálov tak, aby sme pri tom chránili prírodné zdroje a správali sa k ľuďom aj životnému prostrediu zodpovedne. V predchádzaní vzniku odpadu podnikáme viacero krokov a služba Druhý život nábytku je jedným z nich.

2. ČO JE CIEĽOM PROJEKTU DRUHÝ ŽIVOT NÁBYTKU?

Cieľom služby je dať zákazníkom možnosť predať nepotrebný nábytok IKEA, a tak mu darovať druhý život. Nábytok, ktorý by inak zostal nevyužitý, môžu zákazníci naším prostredníctvom ponúknuť na predaj v kútiku so zľavneným tovarom. Dlhodobým cieľom je minimalizovať množstvo nábytku, ktorý už nepotrebujeme a súčasne maximalizovať jeho životnosť.

3. AKO PREBIEHA SAMOTNÝ PREDAJ?

Nábytok môžu zákazníci ponúknuť cez webovú stránku www.druhyzivotnabytku.sk, kam nahrajú fotografie a popis výrobku. Keď zákazník súhlasí svcenou, ktorú mu ponúkneme, môže svoj nábytok priviezť do obchodného domu. Za nábytok dostane refundačnú kartu s vloženou čiastkou vo výške predajnej ceny nábytku, ktorú môže využiť pri nákupe nového tovaru v obchodnom dome IKEA. O samotný predaj sa už postará obchodný dom, ktorý všetok vykúpený nábytok ponúka v kútiku so zľavneným tovarom.

4. JE SLUŽBA SPOPLATNENÁ?

Služba je zadarmo. Na základe skúseností s predajom použitého nábytku navrhneme cenu, za ktorú sme schopní nábytok odkúpiť a za rovnakú cenu ho opäť predáme.

5. KDE VŠADE JE SLUŽBA DOSTUPNÁ?

Služba je dostupná v obchodnom dome IKEA Bratislava.

Nábytok

6. MÔŽEM PREDAŤ HOCIJAKÝ NÁBYTOK, ALEBO LEN NÁBYTOK IKEA?

Našou prioritou je vždy zaistiť bezpečnosť a zdravotnú bezchybnosť všetkých výrobkov, ktoré v obchodnom dome predávame. Preto vykupujeme len nábytok IKEA, pri ktorom sme schopní to garantovať. Na všetok nábytok, ktorý predávame v kútiku so zľavneným tovarom, poskytujeme záruku jeden rok.

7. MÔŽEM PREDAŤ AJ NÁBYTOK, KTORÝ JE POŠKODENÝ? AK ÁNO, OPRAVUJETE HO, ALEBO HO PONÚKATE TAK, AKO HO PREVEZMETE OD ZÁKAZNÍKA?

Nábytok musí byť v slušnom stave, kompletný a zmontovaný. Nábytok nesmie ničím ohrozovať, napr. nestabilitou alebo rozbitým sklom. Drobné poškodenia, napr. odreté miesta atď. nie sú prekážkou. Všetky poškodenia musia byť zdokumentované na fotografiách už pri ponuke nábytku. Zamestnanec IKEA musí byť schopný potvrdiť, že ide o výrobok IKEA. Doklad o nákupe nie je potrebný.

8. PREČO SA STANE, ŽE VYKÚPENIE NEJAKÉHO NÁBYTKU ODMIETNETE?

S predajom použitého nábytku máme dlhoročné skúsenosti. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu nášho kútika so zľavneným tovarom si preto musíme byť istí, že vykúpený nábytok zase rýchlo predáme. Navyše, nábytok musí byť v takom stave, aby sme naň zodpovedne mohli novému majiteľovi poskytnúť ešte jeden rok záruku. Nábytok preto musíme odmietnuť, ak nejde o výrobok IKEA alebo typ nábytku, ktorý vykupujeme, je vo väčšej miere poškodený alebo nie je v našich silách preň rýchlo nájsť nového majiteľa.

9. MÔŽEM PREDAŤ VÄČŠIE MNOŽSTVO NÁBYTKU, NAPR. CELÚ KANCELÁRIU ČI IZBU?

Áno, po dohode s obchodným domom sa dá predať aj väčšie množstvo nábytku. Vždy záleží na aktuálnej kapacite kútika so zľavneným tovarom. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať zde.

10. AKÝ NÁBYTOK MÔŽEM PONÚKNUŤ SPÄŤ DO IKEA?

Nábytok, ktorý sa dá ponúknuť na predaj prostredníctvom služby Druhý život nábytku:

Rozkladacie pohovky vykupujeme iba v 100 % hygienicky bezchybnom stave. Všetko výlučne z nefajčiarskeho prostredia.

Nedajú sa ponúknuť:

11. AKO SPRÁVNE VYFOTOGRAFOVAŤ NÁBYTOK?

Nábytok vyfotografujte z rôznych strán.

Ak má nábytok nejaké chyby, spravte snímku detailu.

Fotografiou štítku s názvom a číslom výrobku nám uľahčíte prácu s identifikáciou výrobku, ale nie je to povinné.

Cena

12. AKO PREBIEHA STANOVENIE CENY?

Stanovenie ceny vychádza zo stavu ponúknutých výrobkov a z našej dlhodobej skúsenosti s predajom použitého nábytku. Nábytok potom vždy predávame za rovnakú cenu, za akú sme ho od zákazníka vykúpili.

13. PREČO PREDÁVATE NÁBYTOK ZA ROVNAKÚ CENU, ZA AKÚ STE HO VYKÚPILI?

Druhý život nábytku je služba, ktorej cieľom je predovšetkým predlžovať životnosť nábytku IKEA, nie generovať zisk. Nechceme konkurovať internetovým bazárom. Vnímame túto službu ako servis pre našich zákazníkov, ktorí k nám chodia pravidelne nakupovať.

14. PREČO ZA NÁBYTOK PONÚKATE REFUNDAČNÚ KARTU A NIE HOTOVOSŤ?

Služba Druhý život nábytku je primárne určená zákazníkom, ktorí u nás pravidelne nakupujú. Refundačnú kartu teda môžu využiť na ďalší nákup v našom obchodnom dome.

Doprava

15. PONÚKATE SO SLUŽBOU DRUHÝ ŽIVOT NÁBYTKU AJ MOŽNOSŤ DOPRAVY/ODVOZU NÁBYTKU?

Nie, momentálne túto možnosť neponúkame a zákazník musí do obchodného domu doviezť nábytok sám.

16. KAM PRESNE MÁM NÁBYTOK DORUČIŤ?

Nábytok od vás prevezmú pracovníci Oddelenia služieb zákazníkom. V obchodnom dome IKEA sa toto oddelenie nachádza pri východe.

17. AKO SPRÁVNE PRIPRAVIŤ NÁBYTOK PRE PREVZATIE V OBCHODNOM DOME IKEA?

Pred samotným dovezením nábytku sa, prosím, ujistite, že ste schopní nábytok prepraviť tak aby nedošlo k poškodeniu. Doporučujeme nábytok zabaliť do fólie a pridať kartón na hrany nábytku, aby sa po ceste nemohol poškodiť. Vnútorné zásuvky a police v skriniach zložte a zabaľte osobitne, dvierka zabezpečte proti otvoreniu.

18. AKO VYZERÁ SPRÁVNE ZABALENÝ NÁBYTOK?

Nábytok zabaľte tak, aby sa po ceste nemohol poškodiť pri preprave.

Zásuvky, police atď. zabezpečte proti otvoreniu a ideálne zabaľte osobitne (okrem skriniek so zásuvkami, kde môžu zostať zasunuté).

Kovania a ostatný spojovací materiál uložte do škatuľky alebo vrecka.

Zabezpečte ostré hrany a vyčnievajúce časti.

Udržateľný rozvoj

19. ČO UROBÍTE S POUŽITÝM NÁBYTKOM, O KTORÝ NIE JE ZÁUJEM A NEDARÍ SA HO PREDAŤ?

S predajom použitého nábytku máme skúsenosti, a preto veríme, že všetok vykúpený nábytok následne predáme. V prípade, že by sa tak nestalo, nábytok rozoberieme a ekologicky zlikvidujeme.

20. AKÉ ĎALŠIE SLUŽBY PODOBNÉHO DRUHU PONÚKATE SVOJÍM ZÁKAZNÍKOM?

Už niekoľko rokov ponúkame službu Odvoz a ekologicky šetrná likvidácia. V rámci tejto služby si zákazník môže pri objednaní nového nábytku zaistiť odvoz a ekologickú likvidáciu svojho starého nábytku (napr. matracov, pohoviek, kuchýň atď.). Viac informácií o službe a cenník nájdete tu.

21. AKO PREDCHÁDZATE VZNIKU ODPADU PRIAMO V OBCHODNOM DOME?

V našom obchodnom dome funguje od roku 2000 oddelenie Recovery, ktoré dáva vrátenému, poškodenému alebo použitému nábytku nový život a vracia ho znovu do obehu. Do oddelenia Recovery sa dostanú výrobky, ktoré zákazník vráti v poškodenom obale, alebo ich reklamuje. Ďalšia cesta, ktorou sem nábytok príde, smeruje priamo z obchodného domu – ide o vystavený tovar, výrobky vyradené zo sortimentu alebo výrobky, ktoré sa pri vystavení v obchodnom dome poškodili. Oddelenie Recovery dokáže opraviť a znovu uviesť do predaja až 90 % nábytku, ktoré ním prejde. Len 10 % ide na recykláciu.

22. ČO SA DEJE S NÁBYTKOM V ODDELENÍ RECOVERY?

Pri nábytku, kde bol poškodený napr. len obal, sa nábytok prebalí a uvedie znovu do predaja. Výrobky, ktoré nesú známky poškodenia či opotrebenia, putujú do kútika so zľavneným tovarom. Tam si ich zákazníci môžu kúpiť za zníženú cenu. Všetok tu ponúkaný tovar však aj napriek malým kvalitatívnym chybám musí spĺňať požiadavky na bezpečnosť a zdravotnú bezchybnosť. Na tovar dávame záruku jeden rok.

Ďalšie otázky

NENAŠLI STE ODPOVEĎ NA SVOJU OTÁZKU?

Ozvite se nám tu.